h
                                  

Organismul National Autorizat pentru Romania pentru calificarea/certificarea
personalului din domeniul sudarii
(RO)


Romanian Authorized National Body for the qualification/certification of welding personnel
(EN)

p